تماس با شرکت بلندای شیراز راپل - خدمات نما بدون داربست در شیراز

مهندس برزگر

09332696885

شرکت پارس راپل بهترین در شیراز

برای انجام خدمات خود در شیراز نمیتوانید شرکتی بزرگتر و جامع تر از پارس راپل را پیدا کنید.

این شرکت با بهره گیری از بهترین نیروها میتواند تمامی خدمات شما را پوشش دهد.

به دلیل اینکه کار در ارتفاع با طناب انجام میگیرد باید شرکت اراعه دهنده خدمات دارای بیمه و تضمین کتبی باشد که فقط پارس راپل این خدمات را اراعه میدهد.

مهندس برزگر دارای قرارداد و بیمه میباشد.

 

 

نقاشی نما در شیراز

09035185427