برچسب: محکم سازی نما در مرودشت

7
مارس

2024

پیچ و رولپلاک نما در مرودشت و فسا و جهرم

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مرودشت و جهرم و فسا استان فارس

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در مرودشت و جهرم و فسا استان فارس پیچ و رولپلاک نما در مرودشت و فسا و جهرم که از شهرستان های استان فارس هستند برای جلوگیری از ریزش سنگ‌های مورد استفاده در نمای ساختمان می‌باشد. همانطور که می‌دانید بعد از گذشت زمان از اجرای سنگ به دلیل عدم چسبندگی […]

09035185427