برچسب: مقاوم سازی سنگ نما در داراب و فیروز اباد و سپیدان و اباد

7
مارس

2024

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در داراب و فیروز اباد و سپیدان و اباده

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در داراب و فیروز اباد و سپیدان و اباده

پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان در داراب و فیروز اباد و سپیدان و اباده پیچ و رولپلاک نما در داراب و فیروز اباد و سپیدان و اباده  توسط یک پیچ ۶ سانتی متری گالوانیزه و رولپلاک مخصوص انجام می‌شود.  بهتر است بدانید بیشتر برای جلوگیری از ریزش سنگ‌های مورد استفاده در نمای ساختمان از […]

09035185427